Dyscypliny w diagnostyce laboratoryjnej

Diagnostyka laboratoryjna, zwana także analityką medyczną, zajmuje się określaniem składu oraz parametrów biologicznych i fizykochemicznych krwi oraz wszelkich materiałów pobieranych od pacjenta. W jej obrębie możemy więc wyróżnić kilka podstawowych dyscyplin.

Do najbliższych każdemu człowiekowi działów diagnostyki laboratoryjnej zaliczyć możemy przede wszystkim hematologię i transfuzjologię laboratoryjną, które zajmują się wykonywaniem badań morfologicznych krwi. Równie istotne i często spotykane są także mikrobiologia i wirusologia lekarska, które dotyczą wykonywania posiewu moczu i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.

Coraz bliższa społeczeństwu jest również laboratoryjna immunologia kliniczna, która stawia sobie za cel ocenę zgodności tkankowej narządów u dawcy i biorcy przeszczepu. Nie ulega wątpliwości, ze dyscypliny analityki medycznej na co dzień wydają nam się obce, jednak po głębszym zastanowieniu, możemy śmiało stwierdzić, że są to dziedziny bardzo często pojawiające się w naszym życiu w różnych kontekstach.

http://uczulenia.com.pl