Pałac Prezydencki w Warszawie

www.nstt.pl

Historia Pałacu Prezydenckiego, który mieści się przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, sięga połowy XVII wieku. Budowę tej barokowej rezydencji zlecił hetman wielki koronny Stanisław Koniecpolski, a później akt własności Pałacu przechodził z rąk do rąk. Kto więc mieszkał przy Krakowskim Przedmieściu na przestrzeni wieków? Już w 1674 roku budynek stał się własnością rodu Radziwiłłów i za panowania Augusta III Sasa odbywały się w nim liczne bale, na których spotykały się elity polityczne i artystyczne Polski. Pod koniec XVIII wieku, gdy obradował Sejm Czteroletni to właśnie Pałać Prezydencki stanowił siedzibę Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

W 1818 roku został on przeznaczony dla namiestnika Królestwa Polskiego, jednak prawie przez cały XIX wiek wykorzystywano go raczej w celach kulturalnych. Po odzyskaniu niepodległości w Pałacu Prezydenckim pracowała Rada Ministrów. Klasycystyczny budynek to jeden z niewielu zabytków Warszawy, który przetrwał prawie nienaruszony II wojnę światową. W okresie PRL pełnił on głównie funkcję reprezentacyjną, a od 1994 do 2010 był siedzibą prezydenta Polski.

Zrezygnował z niej dopiero Bronisław Komorowski, który zdecydował się mieszkać w Belwederze.

http://ewpa.pl/oferty/dzwigi-uzywane.html