Tłumaczenia pisemne

Z pewnością tłumaczenia pisemne są trudne. Oprócz znajomości słów, gramatyki danego języka – tłumacz musi się wykazać znajomością zasad ortografii i interpunkcji.

Co należy wziąć pod uwagę przed przystąpieniem do tłumaczenia? Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że każdy język, jak i kraj, w którym dany język jest wykorzystywany do komunikacji międzyludzkiej, jest inny. Tłumacz powinien znać historię, tradycję i kulturę danego kraju, aby starannie przygotować tłumaczenie na dany język.

Ważne jest również pojęcie „językowego obrazu świata”. Pojęcie to wiąże się z tym, jak użytkownicy danego języka postrzegają świat, i tak na przykład Eskimosi mają kilka nazw na śnieg, a my Polacy tylko jedną.

Z czym to jest związane? Otóż Eskimosi muszą odróżniać śnieg, jest to związane z ich życiem, potrzebują tych informacji do przetrwania, dla nas – Polaków – śnieg nie ma aż tak znaczącej roli. Tłumacz zatem musi dołożyć wszelkich starań, aby tekst, który zrozumiały jest, np.

dla Polaków, był również zrozumiały dla Eskimosów.

Tłumaczenia: Warszawa