Wiele firm działa w taki sposób, że mając już zatrudnione na danych stanowiskach osoby wcale nie ograniczają się wyłącznie do ciągłego powierzania im tych samych zadań. To jasne, że czasami konieczna jest kolejna rekrutacja i angaż nowych ludzi do konkretnych odcinków pracy, jednakże to tylko jedno z dostępnych rozwiązań. Dość powszechną praktyką w firmach jest organizacja wszelkiego rodzaju szkoleń wewnętrznych. Mają one na celu przekazywanie wiedzy pracownikom, ale przy tym poszerzanie ich kompetencji o nowe aspekty.

Tym samym ktoś ma szansę awansować w zawodowej hierarchii bez konieczności udawania się na studia podyplomowe czy zapisywania się do jakiejkolwiek szkoły. Takie szkolenia są organizowane na miejscu w firmach. Taka polityka stanowi normę na całym świecie i daje o sobie znać także w Polsce. Zazwyczaj szkolenia mają na celu przygotowanie zatrudnionych do obsługi nowego sprzętu czy posługiwania się nowymi narzędziami informatycznymi.

W pewnym momencie ciekawym rynkiem w polskich warunkach stały się szkolenia z RODO, w czasie których pracownicy zaznajamiają się ze standardami ochrony danych osobowych i tym, w jaki sposób bezpiecznie je przetwarzać i nimi administrować. Na tego rodzaju szkolenia decydują się nie tylko prywatne i państwowe przedsiębiorstwa, ale też urzędy, instytucje czy organizacje z sektora NGO. Najlepsze ze szkoleń firmowych dają więcej niż zajęcia na uczelniach Część szkoleń wewnętrznych, choć odbywają się one w siedzibie firmy i często również w godzinach pracy lub w ramach nadgodzin, nie jest prowadzona przez osoby pracujące w danym miejscu. Angażuje się do tego celu specjalistów z zewnątrz.

Mogą to być eksperci, którzy prowadzą szkolenia w ramach indywidualnych usług, jak też osoby skierowane przez firmę zajmującą się organizacją i realizacją szkoleń. Zwykle zależy to od specyfiki zajęć. Im bardziej niszowa i wąskospecjalistyczna jest dziedzina, tym mniejsze prawdopodobieństwo tego, że którakolwiek z firm szkoleniowych będzie w stanie właściwie zająć się tematem. Taka opcja sprawdza się, gdy trzeba przekazać znacznie ogólniejszą i bardziej uniwersalną wiedzę.

Oznacza to, że części firm opłaca się rozwijać własne działy szkoleniowe oraz komórki odpowiedzialne za pozyskiwanie wiedzy i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Często na tego rodzaju aktywność można uzyskać korzystne dopłaty lub granty, więc tym bardziej są to kroki opłacalne. Bez większego wysiłku można połączyć działanie takich komórek z aspektami szkoleń, które pod względem merytorycznym i praktycznym miewają zdecydowanie większą wartość aniżeli zajęcia na studiach wyższych czy w innych szkołach. Najlepsze szkolenia wewnętrzne bazują na konkretnej wiedzy pozyskanej na gruncie własnych badań i realizacji projektów.

Trudno nie doceniać ich znaczenia.