ISO 9001:2009

cookie.gif
Opinie
    Ponad 50 wdrożeń w uczelniach oraz referencje klientów stanowią dla Partners in Progress najlepsze świadectwo uznania wieloletniej pracy i głębokiej wiedzy o zasadach funkcjonowania wyższych uczelni.

   Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od wielu lat zajmuje czołowe pozycje w ogólnopolskich rankingach wyższych uczelni. Każdego roku uzyskuje najwyższe noty za doskonałą bazę dydaktyczną, wysoką jakość kształcenia oraz zaawansowanie rozwiązań technologicznych i nowoczesnych metod komunikacji.
    Poszukując efektywnych systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie uczelnią oraz realizację procesów dydaktycznych zgodnie z najwyższymi standardami rozpoczęliśmy współpracę z firmą Partners in Progress. Nasza współpraca obejmuje eksploatację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią, Uczelnia.XP. Efektem tej współpracy jest szereg
Dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Prof. nadzw., Rektor WSIiZ w Rzeszowie
Dr hab. Inż. Tadeusz Pomianek, Prof. nadzw.
Rektor WSIiZ w Rzeszowie
rozwiązań, które potwierdzają nowoczesność i renomę Uczelni.  Warto zaznaczyć, że nasi studenci jako pierwsi w Polsce posługiwali się Elektroniczną Legitymacją Studencką. Poszczycić się też możemy nowoczesnym systemem antyplagiatowym stworzonym w naszej Uczelni.
    Nie bez znaczenia pozostaje możliwość integracji systemu Uczelnia.XP z rozwiązaniami innych dostawców. Najważniejsze z nich to system finansowo księgowy i kadrowo-płacowy, ale również systemy wspierające dydaktykę, takie jak system kształcenia na odległość, czy systemem biblioteczny. Rozwiązanie firmy Partners in Progress to bez wątpienia nowoczesny i efektywny system obsługi studentów i pracowników uczelni.Prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, Rektor WSPiZ w Warszawie
Prof. zw. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Rektor WSPiZ w Warszawie
    Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie uznawana jest za najlepszą w Europie Środkowo-Wschodniej szkołę biznesu szerokiego profilu. Od początku istnienia Uczelni wszystkie środki pozyskiwane z czesnego oraz z innych źródeł przeznaczamy na realizację naszej misji oraz rozwój.
  Tak jak inne polskie uczelnie niepubliczne skazani jesteśmy na eksperyment, który polega na połączeniu w jedną całość pod dachem jednej instytucji dwóch całkowicie odmiennych kultur i zasad funkcjonowania: akademickiej uczelni wyższej i sprawnego przedsiębiorstwa.
    Żeby zapewnić wysoką jakość obsługi procesu dydaktycznego i sprawne funkcjonowanie sfery biznesowej zdecydowaliśmy się na zakup najbardziej zaawansowanego systemu zarządzania wyższą uczelnią dostępnego na polskim rynku – systemu Uczelnia.XP firmy Partners in Progress. Rozwiązanie to, poza pierwotną konfiguracją, zostało zgodnie z naszymi potrzebami, rozbudowane i dostosowane do wymogów dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej uczelni.


     Realizując wizję rozwoju, poszukiwaliśmy sprawdzonego, najnowocześniejszego rozwiązania na rynku, gwarantującego pełne dostosowanie do naszej specyfiki oraz umożliwiającego kreowanie wizerunku nowoczesnej, przyjaznej dla studenta uczelni XXI wieku. Naszą współpracę rozpoczęliśmy w listopadzie 2004 roku podejmując próbę usprawnienia procesu planowania zajęć, natomiast wyniki podjętej w 2005 roku systematycznej współpracy i wdrażania kolejnych modułów systemu utwierdziły nas w przekonaniu o słuszności dokonanego wyboru.
     System Uczelnia.XP zapewnił pełne zarządzanie i kontrolę procesów obsługi studentów (w tym studentów zagranicznych, włącznie z procesem naboru kandydatów poza granicami RP) jak i automatyczny przepływ informacji pomiędzy
mgr inż. Paweł Glaser, Dyrektor ds. Administracyjnych, Z-ca Kanclerza UM w Poznaniu
mgr inż. Paweł Glaser
Dyrektor ds. Administracyjnych
Z-ca Kanclerza UM w Poznaniu

kwesturą, a dziekanatami i działem socjalno-bytowym oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy studentami i administracją uczelni.
     Współpraca z firmą Partners in Progress gwarantuje nam dostęp do nowych wersji systemu, modyfikacji i ulepszeń, jak również porad i pomocy. Zaawansowanie techniczne systemu Uczelnia.XP, wysoki poziom świadczonych usług oraz sprawna realizacja wyznaczonych celów, pozwalają nam polecić firmę Partners in Progress jako profesjonalnego partnera na ścieżce rozwoju każdej uczelni.
© 2005 Partners in Progress sp. z o.o.