Turystyka kwalifikowana oprócz aktywnego wypoczynku niesie także za sobą aspekty wychowawcze.

Z powodzeniem jest wykorzystywana w resocjalizacji.

Jaki ma związek aktywne poznawanie różnych regionów z przywracaniem człowieka, który łamie istniejące reguły, do życia i funkcjonowania w społeczeństwie? Otóż turystyka kwalifikowana wymaga od człowieka nie tylko świetnej kondycji i zdrowia, ale także silnego charakteru.

Ludzie młodzi, którzy zboczyli z życiowej drogi, mogą w ten sposób kształtować pozytywne cechy charakteru.

Muszą pokonywać własne trudności, uczą się współpracy, udzielania wzajemnej pomocy i działania w grupie.

Poza tym turystyka kwalifikowana pokazuje, że wysiłek się opłaca.

Takie osoby, czasem po raz pierwszy w życiu, mogą coś osiągnąć, mają cel oraz daje im to poczucie dumy z wykonanej pracy i włożonego wysiłku.

Ponadto mogą zobaczyć, że są lepsze sposoby rozładowania negatywnych emocji niż przemoc.

W ten sposób turystyka kwalifikowana odgrywa ważną rolę w procesie resocjalizacji.